Dücane Cündioğlu

ducane_cundioglu_norsk-altunay_no

Dücane Cündioğlu født 21. januar 1962 i Istanbul,Üsküdar. Cündioğlu har puplisert sitt første artikkel i 2. april 2980, og siden den dagen jobbet han med å skrive artikler og tekst i ulike ukeblader og aviser. I 1981 valgte Cündioğlu å ha sin hovedbeskjeftigelse som Koranens vitenskap.

I mange år underviste han i fortolkninskunst (ilm’i Tefsir), historie, språkvitenskap (ilm’i Belâgat), logikk (ilm’i Mantık) og filosofi. Cündioğlu, jobber for å utbrede og utarbeidelse av tradisjonell kunnskap, psykologi, kalam og filosofiske tekster med sikte på å gi vitalitet.

tyrkisk-filosof

Verk

Başörtü Risalesi (1995)
Kur’anı Anlamanın Anlamı (1995)
Anlamın Buharlaşması ve Kur’an (1996)
Sözün Özü: Kelâm-ı İlâhî’nin Tabiatına Dâir (1996)
Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre: Anlamın Tarihi (1997)
Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet İdeolojisi (1998)
Kur’an, Dil ve Siyaset Üzerine Söyleşiler (1998)
Kur’an ve Dile Dâir (2005)
Tarih ve Siyasete Dâir (2005)
Kur’an Çevirilerinin Dünyası (1999)
Bir Siyasî Proje Olarak Türkçe İbadet (1999)
Hakikat ve Hurafe (1999)
Bir Kur’an Şâiri: Mehmed Âkif ve Kur’an Meâli (2000)
Cenâb-ı Aşka Dâir (2004)
PhiloSopiaLoren (2004)
Arasokakların Tarihi: Hatıralar ve Hatıratlar (2004)
Keşf-i Kadim: İmam Gazâlî’ye Dâir (2004)
Felsefe’nin Türkçesi: Cumhuriyet-Felsefe-Eleştiri (2004)
Düşünce Düşlenir (2005)
Âkif’e Dâir (2005)
Mehmed Âkif’in Kur’an Tercümeleri (2005)
Meşrûtiyet’ten Cumhuriyet’e Din ve Siyaset (2005)
Cemil Meriç: Bir Mabed Bekçisi/İşçisi/Savaşçısı (2006-2006-2007)
Daire’ye Dair (2007)
Göz İzi (2007)
Hz. İnsan (2009)
Ölümün Dört Rengi (2009)
Mimarlık ve Felsefe (2012)
Sinema ve Felsefe (2012)
Sanat ve Felsefe (2012)
Ölümün Dört Rengi (2015)