Databaser

Databaser

Databaser

En database er en samling informasjonsrelaterte data som man bruker til ett eller flere bestemte formål. Vi kan ta et eksempel fra sosiale medier:  Systemer som Facebook, Youtube og Instagram lagrer store mengder data om sine brukere. Dette inkluderer alle innlegg, videoer og bilder, hvem som er venn med hvem, hvilke konti som er skriver kommentarer på videoen, hvem som følger hvem, og hvem som liker hvilke innlegg. Flere av disse virksomhetene har utviklet egne databaseløsninger, såkalte NoSQL-databaser.
Databaser
SQL er et språk spesielt utformet for arbeid med databaser. Hver SQL-kode blir behandlet og utført av et databasesystem, og de aller fleste systemer jobber med SQL.